Projekty, programy, innowacje

podsumowanie innowacja

Innowacja "Improve your vocabulary" dobiegła końca!

Gratuluję wszystkim osobom, które systematycznie pracowały z aplikacją InstaLIng. Szczególne wyrazy uznania kieruję do moich Mistrzów - Otylii, Zosi, Wiktorii i Oskara - pięknie się spisaliście, a efekty Waszej pracy były widoczne na naszych zajęciach. Gratuluję!!!

Kliknij tutaj, aby przejść do sprawozdania z realizacji innowacji.

 

 

1. Cele :

  • upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki;
  • budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
  • kształtowanie świadomości kulturowej;
  • rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
  • dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego prezentowania wyników swojej pracy;
  • kształcenie umiejętności systematycznego uczenia się.

2. Czas trwania projektu: styczeń 2023 – wrzesień 2023

3. Działania zaplanowane do realizacji - kliknij, aby przejść dalej