Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie informuje, że zamieścił na stronie szkoły w zakładce BIP ( dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, OGŁOSZENIA) informacje o wolnych stanowiskach pracy w charakterze nauczyciela informatyki, przyrody, plastyki, muzyki, techniki, psychologa.