W drodze referendum w sprawie wyboru imienia dla Szkoły Podstawowej w Pawłowie 100% poparcie otrzymało imię „Polski Niepodległej”.

                                                                                     p.o. Dyrektor

                                                                                  Barbara Siedlecka